Обща информация

  • Добавена на:
  • Краен срок: 01.06.2018 г.
  • Референтен номер: ДП - СП - 46589

Описание

От кандидатите очакваме:
– Висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“.
– Поне 3 години практически професионален опит по специалността, за предпочитане в голяма кравеферма.
– Много добри умения за работа с компютър.
– Да притежават много добри организационни умения.
– Енергичност и мотивация.
– Лоялност към работодателя.

Основни задължения:
– Организация на животновъдството във фермите, организира и контролира работата на подчинените му работници.
– Диагностицира и лекува болести и наранявания на животните в кравефермата.
– Установява произхода на заболяванията в кравефермата и предприема необходимите превантивни мерки.
– Организира и участва лично във всички видове манипулации и ваксинации на животните в кравефермата.
– Консултира ръководството за необходимите хигиенни изисквания, хранителен режим и обща грижа с цел доброто здравословно състояние на животните.
– Пряко отговаря за планирането и организирането на ефективни репродуктивни процеси.
– Представлява фирмата пред всички Държавни институции във връзка с нормативните изисквания свързани с организацията на животновъдството.
– Изготвя ежеседмични и обобщени месечни отчети.
Какво Ви предлагаме:

–  Сключване на трудов договор със срок на изпитване до 6 месеца;

– Петдневна работна седмица с 8 часов работен ден;

–  Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;

–  Встъпително обучение;

–  Отлична работна среда;

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 46589 / не по-късно от 01.06.2018 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]