Обща информация

 • Добавена на:
 • Краен срок: 30.05.2018 г.
 • Референтен номер: ДП - СП - 46575

Описание

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 

 • Образование /специалност/ – Средно от област на „Техника“, професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ с наименования на професията „Техник по транспортна техника“, „Монтьор на транспортна техника“ или друго подходящо средно или висше образование за изпълнението на длъжността;
 • Познания в областта на техниката;
 • Стаж по специалността мин. 1 години;
 • Да осъществява пълно обслужване и ремонт на автопарка в Затвора ;
 • Да познава наличната техника, нейното техническо състояние, периодичността и обема на техническо обслужване и ремонт, за извършването им качествено и в срок;
 • Да организира ремонта и плановото обслужване на техниката в съответствие с техническите изисквания;
 • Да контролира изразходването на частите и материалите при техническото обслужване и ремонтите работи;
 • Да води необходимата документация при извършване на техническите обслужвания и ремонти;
 • Компютърни умения – Word, Excel;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативност;
 • Организираност;
 • Отговорност и дисциплинираност.

 

ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Трудов договор с реално възнаграждение;
 • Встъпително фирмено обучение;
 • Допълнителен социален пакет,
 • Добро възнаграждение

Документи за кандидатстване: подробна трудова автобиография с  актуална снимка

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 46575 / не по-късно от 30.05.2018 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]