Обща информация

  • Добавена на:
  • Краен срок: 27.03.2017 г.
  • Референтен номер: ДП - СП - 45253

Описание

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
– Минимално изискване за образование – средно
– Стаж по специалността мин.1 години;
– Компютърна грамотност – WORD, EXCEL.

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

– Изготвя срочно и качествено първичната документация за ежедневната заработка на лишените от свобода по производствени участъци;

– Обработва форма 76, за явяване на работа на лишените от свобода и изготвя месечни отчети за трудовата заетост на лишените от свобода;

– Изготвя цялостно ведомости за трудовото възнаграждение на работещите лишени от свобода;

– Изчислява работните дни на лишените от свобода съобразно изпълнение на трудовите норми и изготвя рапорт за действително отработените дни на лишените от свобода за месеца;

– Отговаря за реалното и навременното изготвяне на необходимите отчетни документи, свързани с организацията на труд  и заплащане  на труд;

– Отговаря за оптималното съставяне на графиците за работа;
– Отговорна и организирана личност;
– Комуникативност и умения за работа в екип;
ПРЕДЛАГАМЕ:
– трудов договор с реално възнаграждение;
– встъпително  обучение;
– допълнителен социален пакет;
– работата е с непосредствен контакт с лишени от свобода лица;
Район Пазарджик
Град Пазарджик
Териториално поделение на ДП ФЗД гр. Пазарджик

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 45253 / не по-късно от 27.03.2017 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]