Обща информация

  • Добавена на:
  • Краен срок: 29.01.2019 г.
  • Референтен номер: ДП - СП - 47282

Описание

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изисквания:
– висше икономическо образование /Счетоводство, Финанси, друга подходяща специалност/;
– опит на сходна позиция минимум 1 година;
– отлично познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност, данъчното и осигурително законодателство и Национални счетоводни стандарти;
– много добра компютърна грамотност – MS Office, опит със специализиран счетоводен софтуер „КОНТО“ – ще се счита за предимство;
– ръководни и организационни умения;
– готовност за поемане на отговорност и инициативност;
– комуникативност и умения за работа в екип.

Задължения и отговорности:
– участва в организацията и контрола на счетоводната дейност в предприятието;
– работа с интернет банкиране;
– отговаря за своевременното и правилно счетоводно отразяване на стопанските операции /Предприятието прилага националните счетоводни стандарти/;
– съставя различни по вид и срок допълнителни счетоводни и финансови справки за нуждите на предприятието;
– участва в изготвянето, актуализацията и прилагането на счетоводната политика в предприятието;
– следи за точното прилагане на нормативната уредба;
– участва в ежемесечни ревизии и годишни инвентаризации.

Предлагаме:
– трудов договор с реално възнаграждение над средното за страната
– встъпително  обучение
– допълнителен социален пакет /Колективен трудов договор/
– възможности за професионална изява

Район Смолян
Град Смолян
Териториално поделение на ДП ФЗД гр. Смолян

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 47282 / не по-късно от 29.01.2019 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]