Обща информация

  • Добавена на:
  • Краен срок: 23.01.2019 г.
  • Референтен номер: ДП - СП - 47245

Описание

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

– Минимално изискване за образование – висше
– Стаж по специалността мин. 3 години;
– Задължителен опит в областта;
– Техническа и оперативна подготовка за работа ;
– Осъществява ръководството на цялостната производствено-стопанска дейност и съдейства за правилното провеждане на режимно-охранителната и възпитателната работа в цеховете.
– Утвърждава производствените задания и следи графиците за тяхното изпълнение.
– Следи за производството на качествена продукция.
– Осигурява складиране и съхранение на готовата продукция.
– Контролира и анализира производствени и икономически резултати.
– Отговаря за снабдяване с инструменти, машини, приспособления, материали и ресурси свързани със земеделското производство;
Утвърждава производствените задания и следи графиците за тяхното изпълнение;
Следи за производството на качествена продукция;

 

ПРЕДЛАГАМЕ:

– трудов договор с реално възнаграждение;
– встъпително  обучение;
– допълнителен социален пакет;

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Район Ловеч
Град Ловеч
Териториално поделение на ДП ФЗД гр. Ловеч

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 47245 / не по-късно от 23.01.2019 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]