Обща информация

  • Добавена на:
  • Краен срок: 01.04.2019 г.
  • Референтен номер: ДП - СП - 47465

Описание

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

– Минимално изискване за образование – бакалавър
– Стаж по специалността мин.1 година;
– Задължителен опит в областта;
– Техническа и оперативна подготовка за работа ;
– Отговаря за снабдяване с инструменти, машини, приспособления, материали и енергийни ресурси свързани с производството, работно облекло и предпазни средства;
– Отговаря за поддръжката и ремонта на машините и обурдването;
Утвърждава производствените задания и следи графиците за тяхното изпълнение;
Следи за производството на качествена продукция;
Осигурява складиране и съхранение на готова продукция;
Проектира и конструира нови изделия по задание на клиенти;

 

ПРЕДЛАГАМЕ:

– трудов договор с реално възнаграждение;
– встъпително  обучение;
– допълнителен социален пакет;

 

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Район Бургас
Град Бургас
Териториално поделение на ДП ФЗД гр. Бургас

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 47465 / не по-късно от 01.04.2019 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]