Обща информация

 • Добавена на:
 • Краен срок: 23.01.2019 г.
 • Референтен номер: ДП - СП - 47243

Описание

Основни отговорности:

 • Ръководи, организира и контролира работата в складовата база на производственото звено.
 • Контролира асортимента, количеството и качеството на доставените стоки и материали.
 • Оформя приходно-разходните документи свързани с доставките и отпускането на стоки и материалите.
 • Координира извършването на товаро–разтоварни работи и рационалното използване на складовите площи.
 • Ръководи и контролира работата на работниците и организира поддържането и почистването на складовите площи и съоръжения.
 • Прави предложения за усъвършенстване на организацията и на складовата дейност.
 • Контролира качествените изменения на съхраняваните стоки и материали и предлага мерки за тяхното отстраняване.
 • Приема поръчки за доставка на стоки и материали и организира доставянето им.

 

Нашите изисквания:

 • Минимално изискване за образование – средно;
 • Предишен опит на предходна позиция е предимство;
 • Компютърна грамотност – Word, Excel е предимство;
 • Способност за работа в екип;
 • Мотивираност за работа в динамична среда;

 

Какво Ви предлагаме:

 • Сключване на трудов договор със срок на изпитване до 6 месеца;
 • Петдневна работна седмица с 8 часов работен ден;
 • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
 • Встъпително обучение;
 • Отлична работна среда;

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Район Ловеч
Град Ловеч
Териториално поделение на ДП ФЗД гр. Ловеч

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 47243 / не по-късно от 23.01.2019 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]