Обща информация

  • Добавена на:
  • Краен срок: 23.01.2019 г.
  • Референтен номер: ДП - СП - 47238

Описание

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

– Образование /специалност/ – Средно от област на образование „Техника“ с професионално направление „Електротехника и енергетика“ или висше образование от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Енергетика“.
– Познания в областта на енергетиката;
– Стаж по специалността мин.3 години;
– Организира и ръководи правилната експлоатация и надеждна работа на енергийните мрежи и енергооборудването.

– Подготвя графици за ремонт, профилактика и текущо обслужване на енергийните мрежи и енергооборудването.

– Организира и осъществява постоянен контрол за правилната експлоатация на енергийните мрежи енергосъоръженията и тяхната обезопасеност при работа.

– Участвува при приемането на проектите за реконструкция и модернизация на енергийните системи и енергооборудването, въвежда в експлоатация новодоставени енергосъоръжения.
– Компютърни умения – Word, Excel;
– Умения за работа в екип;
– Комуникативност;
– Организираност;
– Отговорност и дисциплинираност.

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 47238 / не по-късно от 23.01.2019 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]