Обща информация

  • Добавена на:
  • Краен срок: 12.09.2017 г.
  • Референтен номер: ДП - СП - 45871

Описание

Задължения и отговорности:

– получава постъпващата кореспонденция за Изпълнителния директор, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от конкретните изпълнители.

– осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания на Управителния съвет, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред.

– предава и получава информация по приемно-предавателните устройства, организира телефонните разговори на Изпълнителния директор, приема и изпраща факсове, обработва и систематизира получената информация и я докладва на Изпълнителния директор.

– приема и предава документите за подпис от Изпълнителния директор и лични заявления от служителите.

– изготвя писма, справки, координирa изпълнението на задачите и информираността на служителите, следи за навременното изпълнение на задачите.

– обработва, систематизира база от данни за изготвяне на справки и отчети.

– осигурява повикването на служителите при Изпълнителния директор и прием на външни посетители в съответствие с установения ред.

– води картотека по установената номенклатура на документите и осигурява тяхното съхраняване в деловодството.

Изисквания:
– завършено висше образование;
– професионален опит се счита за предимство;
– отлична компютърна грамотност
– силно развити организационни и лидерски умения
– инициативност, способност за вземане на самостоятелни и съгласувани решения
– способност за работа под напрежение
– добри комуникативни умения и работа в екип

Предлагаме:
– трудов договор с реално възнаграждение
– встъпително фирмено обучение
– допълнителен социален пакет
– висока позиция с възможности за професионална изява
– отлично възнаграждение

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 45871 / не по-късно от 12.09.2017 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]