Обща информация

  • Добавена на:
  • Краен срок: 01.04.2019 г.
  • Референтен номер: ДП - СП - 47455

Описание

Отговорности и задължения:

–   Oрганизира, ръководи и контролира цялостно работата на поверения му обект;
–   Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация;

–     Изготвяне на съпътсващата строителна документация – актове и протоколи по време на строителството, протоколи за извършени СМР, дневни доклади и др.;
–     Контролиране и своевременно уведомяване на ръководството при назряващ или възникнал проблем с работниците/служителите;
–   Спазване на предварително одобрените графици и бюджет;
–   Контролира спазването на здравословни и безопасни условия на труд;
–   Изготвя график и отговаря за спазването на поставените срокове;
–   Организира и участва в работни срещи на строителната площадка;
–   Съставя количествени сметки;
–   Отчита и защитава изпълнените строителни работи;
–   Следи за разхода на материали, планира и контролира разходите;
–   Изготвя заявки за необходими материали на обекта;
–   Комуникира с подизпълнители и доставчици.

Изисквания:
–   Образование – средно техническо или висше строително;
–   Професионален опит – мин. 3 години;
–   Компютърни умения- WORD, EXCEL, AUTOCAD;
–   Познаване и разчитане на проектна документация;
–   Познаване на строителния процес като технология и планиране на процеса;
–   Комуникативни умения, организаторски качества и желание за развитие;
–   Шофьорска книжка – кат. B;
–   Възможност за командировки в страната;

Фирмата предлага:

  • Трудов договор върху реалното възнаграждение;
  • Социален пакет;
  • Служебен телефон;
  • Добри условия за работа с млад и динамичен екип;
  • Допълнително възнаграждение според постигнатите резултати;
  • Осигурява необходимите средства за изпълнение на задълженията.

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 47455 / не по-късно от 01.04.2019 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]