Обща информация

 • Добавена на:
 • Краен срок: 20.03.2017 г.
 • Референтен номер: ДП - СП - 45240

Описание

Отговорности и задължения:

 • Провежда проучвания, консултира, проектира и управлява строителните дейности.
 • Управлява строителните работи и поддръжката на строителните съоръжения.
  Осъществява организационен, инвеститорски и технически контрол на строителните обекти на предприятието;
  Контролира и координира работата на преките технически ръководители на обектите, подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститорите;
 • Изготвя предварителни количествени анализи на строителните обекти на предприятието;
 • Своевременно съставя актове за извършените СМР от предприятието и при необходимост изготвя и нови актове;
 • Проверява калкулациите на техническите ръководители на обектите, всички отчетни документи за извършени услуги, получени материали, използвана механизация;
 • Контролира осигуряването с необходимите предпазни средства и извършването на инструктажи на работещите на обектите, във връзка с противопожарната безопасност и охраната на труда;
 • Извършва инвеститорски и технически контрол на качеството на строителството и на материалите, доставяни на обекта;
 • Изготвя системи за контрол за да осигурят ефективно функциониране на строителните съоръжения, както и за безопасност и опазване на околната среда;
 • Организира и координира необходими материали и човешки ресурси за извършване на дейностите по строителните обекти ;
 • Осъществява дейности по подготовка и провеждане на обществени поръчки –изготвяне на заповеди, покани, документации и спецификации.
 • Отговаря за изпълнението на строителните обекти на предприятието съгласно зададените показатели и срочното и качествено предаване на видовете работи, етапи и обекти;Изисквания:
 • Образователна степен – Магистър;
 • Образование – Строителен инженер;
 • Професионален опит – мин. 1 години;
 • Компютърни умения- WORD, EXCEL, AUTOCAD;
 • Познаване и разчитане на проектна документация;
 • Познаване на строителния процес като технология и планиране на процеса;
 • Комуникативни умения, организаторски качества и желание за развитие;
 • Шофьорска книжка – кат. B;
 • Възможност за командировки в страната;

Предприятието предлага:

 

 • Трудов договор върху реалното възнаграждение;
 • Социален пакет;
 • Служебен телефон;
 • Добри условия за работа с млад и динамичен екип;
 • Допълнително възнаграждение според постигнатите резултати;
 • Осигурява необходимите средства за изпълнение на задълженията.

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография на gu@dpfzd.com или използвайте формата по-долу, с основание референтният номер на обявата / ДП - СП - 45240 / не по-късно от 20.03.2017 г.. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

[contact-form-7 id="44049" title="work position"]