ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ СТРОИТЕЛСТВО

 

 

No. Предмет на договора Наименование на Възложителя Завършване на обекта Описание на извършеното

СМР

1. Надстрояване на съдебна палата в гр. Смолян за нуждите на административен съд -Смолян .

 

Министерство на правосъдието,  гр. София, ул. „Славянска“ №1 , тел. 9237 537 / 505 25.05.2009 Сградата е на Съдебна палата гр. Смолян- РЗП на надстройка 805.30м2 Надстрояване с един етаж на съществуваща сграда, Нова  В и К, Ел. и ОВ и К инсталации . Нова смукателна и вентилационна система по фасадите е изпълнена външна топлоизолация със силиконова мазилка. РVС дограма  и нов асансьор -. ІV кат
2. „Преустройство на  сграда за нуждите на Следствен арест- Затвора гр. Пловдив”.

 

МП гр. София, ул. „Славянска“ №1 , тел. 9237 537 / 505  05.06.2009г. Сградата е в затвора гр. Пловдив  и се ползва за нуждите на Следствен арест- РЗП 1800м2. Подмяна на покривна конструкция, Подмяна на, Eл. и Вик    инсталации, нова компютърна, телефонна и телевизионна инсталации. Специални  инсталации за контрол и охрана на обекта.  Отопление , централна вентилация и климатизация с термопомпен агрегат. Газификация на сградата Нови мазилки, шпакловки  и настилки. Външна топлоизолация  и силиконова мазилка. Нова РVС дограмата.- –ІV кат
3. Преустройство и надстрояване на съществуваща сграда за  нуждите на Административен съд – гр. Ловеч,– МП гр. София, ул. „Славянска“ №1 , тел. 9237 537 / 505 12.06.2012г Съществуваща сграда на Административен съд – гр. Ловеч- РЗП 832.1м2 Надстрояване и преустройство на четири етажна  сграда.Частична окачена фасада, топлоизолация на цялата сграда и силиконова мазилка. Нов покрив  плосък с пароизолация, топлоизолация -5см. фибран и два пласта воалит .   Отопление на газ и ветилация с водовъздушен агрегат (чилар) – ІVкат.
4. „Основен ремонт на покрива на Затворническо общежитие в с. Черна гора към затвора Стара Загора“.

 

Главна дирекция  „Изпълнение  на

наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Солетов“ №21, тел./ факс 02 813 9271

28.11.2011г Ремон покриви на пет сгради:

-адм. Сграда- 200.1м2

-3-ти салон-385.5м2

-киносалон—308.1м2

-столова-443.1м2

-І-ви и ІІ-ри салон- 468.9м2 Ремонта е на покриви на пет сгради и включва подмяна на покривна конструкция, дъсчена обшивка, керемиди, топлоизолация ––ІVкат

5. Изграждане на смесен

магазин /лавка / за лишени

от свобода – Затвора гр. Плевен”

 

ДП „Фонд затворно дело”гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 26, тел. 02/930 90 30 22.12.2011г

 

Смесен магазин /лавка / на един етаж  за лишени

от свобода – Затвора гр. Плевен-  ЗП 105 м2.  Нова сграда от монолитна конструкция, с топлоизолация

по външни  стени  от експандиран полистерол 8 см. и силикатна мазилка. Покрива е плосък с пароизолация, топлоизолации-10см. екструдиран полистерол, и два пласта хидроизолационна мембрана (горния с посипка). РVС прозорци и  АЛ врати и витрини,  ЕЛ и В и К инсталации. Отоплението е с вентилационен рекуперативен блок 350m3/h (климатик). V кат.

6. Изграждане на смесен магазин /лавка / за лишени от свобода – Затвора гр. Ловеч” .

 

ДП „Фонд затворно дело”гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 26, тел. 02/930 90 30 12.10.2011г Смесен магазин /лавка / на един етаж за лишени от свобода – Затвора гр. Ловеч”- ЗП 105 м2. Нова сграда от монолитна конструкция, настилки от   теракот,  топлоизолация  по външни  стени  от експандиран полистерол 8 см. и силикатна мазилка. Покрива е плосък с пароизолация, топлоизолации-10см. екструдиран полистерол, и два пласта хидроизолационна мембрана (горния с посипка). РVС прозорци и  АЛ врати и витрини,  ЕЛ и В и К инсталации. Отоплението е с вентилационен рекуперативен блок 350m3/h

(климатик|)- ІV кат.

7. „Ремонтни работи на втори етаж на ГД ”Изпълнение на наказанията” Главна дирекция  „Изпълнение  на

наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Солетов“ №21, тел./ факс 02 813 9271

 27.03.2012г. Ремонтирани са 140 м2 помищения. Подмяна на врати и прозорци, Шпакловка на стени и тавани и боядисване с латекс. Направа на двоен под за монтаж и контрал на кабели и подмана на осветителни тела. – ремонт
8. Изграждане на смесен магазин /лавка / за лишени от свобода – Затвора гр. Сливен” .

 

ДП „Фонд затворно дело”гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 26, тел. 02/930 90 30 15.03.2012г Смесен магазин /лавка / на един етаж за лишени от свобода – Затвора гр. Сливен”- ЗП 105 м2Нова сграда от монолитна конструкция, настилки от   теракот,  топлоизолация  по външни  стени  от експандиран полистерол 8 см. и силикатна мазилка. Покрива е плосък с пароизолация, топлоизолации-10см. екструдиран полистерол, и два пласта хидроизолационна мембрана (горния с посипка). РVС прозорци и  АЛ врати и витрини,  ЕЛ и В и К инсталации. Отоплението е с вентилационен рекуперативен блок 350m3/h

(климатик|)- ІV кат.

9. „Ремонт на покрива в Затвора гр. Варна”

 

Главна дирекция  „Изпълнение  на

наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Солетов“ №21, тел./ факс 02 813 9271

 

12.12.2012г

Ремонт на покрива на корпус, колело, администрация  и мед. служба, включващ демонтаж на керемиди, частична подмяна на дъсчена обшивка, полагане на покривна мембрана и монтаж на керемиди, капаци, ремонт на улуци и водосточни тръби.Площа на поквива е 1940м2. – ремонт
10. „Строително-ремонтни работи на административни помещения на ОС ИН – Ловеч в ПИ 514.33. 10.3 гр. Ловеч” Главна дирекция  „Изпълнение  на

наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Солетов“ №21, тел./ факс 02 813 9271

 14.12.2012г Ремонт на помещения- подмяна на настилки, мазилки, прозорци и врати . Подмяна на ел.табло,  нова ел. инсталация, контакти , ключове и осветителни тела. Монтирани два климатика. Площ – 98м2- ремонт
11. Ремонт покриви  на учебен корпус и учебни работилници  на ПГ по машиностроене гр. Пловдив ПГ по машиностроене гр. Пловдив, бул. Ал. Стамболийски № 2

 

 

14.12.2012

Подмяна на покривна хидроизолация и монтаж на ламаринена обшивка. Площ 1150 м2 – ремонт
12. „Строително-ремонтни работи в учебен център КК Пампорово -стара база”

 

Главна дирекция  „Изпълнение  на

наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Солетов“ №21, тел./ факс 02 813 9271

 13.12.2012г. Ремонт на покриви вкл. подмяна на ламаринена обшивк, улуци и водосточни тръби. Ремонт на тераси- боядисване на дървения, подмяна на мазилка и настилки. Ремонт на стаи – подмяна на мазилка, боядисване, подмяна ключове, контакти и осветителни тела. Подмяна на фасадна мазилка- ремонт
13 “Проектиране и изпълнение (инженеринг) на строително монтажни – работи за облицовка фасади, подмяна дограма, нов навес на вход западна фасада и на вътрешни мрежи по безопасност и охрана на Съдебната палата Пазарджик

 

МП гр. София, ул. „Славянска“ №1 , тел. 9237 537 / 505  30.08.2013г.

 

Сградата  три етажна с РЗП 2900м2, направена е топлоизолация  6см. EPS по северните фасади, изпълнена е нова външна силиконова мазилка по всички фасади. Подмяна на дограма с четирикамерна РVС цветна. Извършен е освежителен ремонт, включващ пребоядисване на работни помещения, стълвица и коридори.Цялостен ремонт на покрива. Монтирани нови ел. табла по етажите, подменени  осв. Тела в коридори. Преместени са всички климатици  от челните фасади. Ремонтирани са два санитарни възела. – ІV кат.
14. Строително-монтажни работи по привеждане на помещенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”ЕООД в съответствие с действащите медицински стандарти – проект на Община Казанлък: BG161PO001/1.1-11/2011/016 , осъществяван по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Община Казанлък, бул.  Розова долина № 6, тел. 0431/9820198  

31.07.13г.

Изпълнен цялостен ремонт на четири отделения.Направена и  нова ел. инсталации в коридора, в кабинетите. Подменено е ел. таблото, изпълнена и нова ел. Инсталации. Подменени са радиаторите с нови алуминиеви радиатори, вертикалните тръбни клонове и радиаторни връзки Подменени са част от старите е климатици с нови.

Нова  дограмата на прозорците изработена от петкамерни РVС профили и на всеки прозорец е монтирана външна регулируема слънцезащитна ролетна щора. Вратите са с димоуплътнени крила,самозатварящи се, с брави тип „Антипаник”. Подменена е инсталацията за медицински газове, етажни разпределителни табли. За помещения Операционни и Родилно отделение се изпълнени отделни климатични централи. Съоръженията за обработка и климатизиране на въздуха са канален тип и са монтирани  над окачен таван в умивалния и санитарен възел. Подменена е инсталацията за медицински газове и са монтирани нови щек куплонги за кислород, сгъстен създух, райски газ и вакум.

15. СМР по основен ремонт на 73 (седемдесет и три) броя санитарни възли в студентски  общежития  бл. 10 на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” „Ф-СТРОЙ ГРУП“ ЕООД, гр. София, жк. „Младост 1“, бул. „Йерусалим“, бл. 51, 02/975 3027  

01.08.13г.

Ремонтирани са 73 (седемдесет и три) броя санитарни възли, и включва подмяна на мазилки, теракот, фаянс, тоалетни чинии с казанчета, мивки, смесителни и душ батерии. Подменена е водопроводната, канализационна мрежа и  отоплителните тръби на ремонтираните санитарни възли. Във всички санитарни възли са подменени осветителните тела с противовлажни, вентилаторите и ключовете за осветление. Вратите на санитарните възли са подменени с алуминиеви
16. Рехабилитация на медицински център и детска ясла при затвора в град Сливен ГД „Изпълнение на наказанията”  

15.07.2013г.

Ремонт на Медицинският център с площ от 148,5 м2. Ремонта включва обособяване на следните помещения: изграждане на самостоятелна тоалетна в изолатор,  смяна на Ви К инсталация, ел.инсталация, 3 етажни разпределителни табла, боядисване на помещенията. Ремонтирани са баня и тоалетна, като са подменени настилки, облицовки, тоалетни чинии, мивки, смесителни и душ батерии.

Ремонтирана е Детската ясла, с площ от 158.1 мпоради течове е направен ремонт на покрива, включващ циментова замазка, пароизолация, топлоизолация и  полимерна  хидроизолация. Ремонтирани са баня и тоалетна, като са подменени настилки, облицовки, тоалетни чинии, мивки, смесителни и душ батерии.

Санирана е цялата сграда с обща площ площ от 320 м2.При санирането е положена топлоизорация от XPS – 5 см.,  РVС мрежа и минерална мазирка.

 

17. „Демонтаж на едноскатен покрив с етернитови плоскости и монтаж на едноскатен покрив от ЛТ ламарина над зала за свиждане  и Демонтаж на едноскатен покрив с етернитови плоскости и монтаж на едноскатен покрив от ЛТ ламарина над служебен стол затвора гр. Пловдив

 

ГД „Изпълнение на наказанията”  

18.10.13

Направен е ремонт на покриви на две сгради с обща площ 390м2, включващ демонтаж на съществуващо покривно покритие. Изпълнение на нова метална носеща конструкция и монтаж на поцинкована профилна ламарина с деб. 0.5мм за покриване на скатен покрив.Монта на нови олуци, водостоци и поли.
18 “Проектиране и изпълнение (инженеринг) на строително монтажни – работи за облицовка фасади, подмяна дограма, нов навес на вход западна фасада и на вътрешни мрежи по безопасност и охрана (СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, втори ел.захранващ кръг ) на Съдебната палата Пазарджик МП гр. София, ул. „Славянска“ №1 , тел. 9237 537 / 505 20.08.2013г. Сградата на съдебната палата Пазарджик е деклариран архитектурен паметник на културата и проектите са одобрени от Национален институт за паметници на културата. Застроената площ на сградата е 1087.20м2 на три етажа със сутерен.Обекта включва:

1.   Подмяна на дограма;

2.   Силиконова мазилка по фасади, след полагане на 6 см. топлоизолация;

3.   Каменна облицовка по три от фасадите (челна и две странични фасади)  до ниво прозорци на пърни етаж;

4.   Монтаж на окачени тавани с вградено осветление по коридорите;

5.   Пребоядисване на помещенията, стълбищата и коридорите;

6.   Ремонт на настилки на входно предверие;

7.   Цялостен ремонт на покривното покритие  и полагане на топлоизолация на покривна плоча;

8.   На всеки етаж са монтирани нови етажни разпределителни табла. Ремонт на част от ел. инсталации, нови луменисцентни осв. тела, подмяна на ключове и контакти;

9.   Изпълнена е противопожарна инсталация във всички помещения на сградата;

10.  Всички климатици са преместени от челните фасади във връзка с изискванията на Национален институт за паметници на културата.

19 СМР по основен ремонт на 73 (седемдесет и три) броя санитарни възли в студентски  общежития  бл. 10 на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” „Ф-СТРОЙ ГРУП“ ЕООД, гр. София, жк. „Младост 1“, бул. „Йерусалим“, бл. 51, 02/975 3027 05.07.2013г. Ремонтирани са 73 (седемдесет и три) броя санитарни възли, и включва подмяна на мазилки, теракот, фаянс, тоалетни чинии с казанчета, мивки, смесителни и душ батерии. Подменена е водопроводната, канализационна мрежа и  отоплителните тръби на ремонтираните санитарни възли. Във всички санитарни възли са подменени осветителните тела с противовлажни, вентилаторите и ключовете за осветление. Вратите на санитарните възли са подменени с алуминиеви
20 „Строително-монтажни работи по части АС и ВиК  на сгради, държавна собственост,  представляващи следствен арест–блок 1А и 1Б, в община „Изток”,  бул.Г.М.Димитров №42,  гр. София” ГД „Изпълнение на наказанията” 21.05.2014г. В блок 1А и 1Б  са преустроени съществуващите помещения и килии със санитарен възел, като е преработена изцяло ВиК инсталациите. Санитарните помещения в килиите са оборудвани с тоалетно клекало и захранят със студена вода, мивките са подменени и захранени със студена вода. Изпълнени са  необходимите строителни ремонтни работи за изместването на ВиК инсталациите във всички килии и помещения с тоалетна или мивка. Стените и таваните са боядисани с латекс, около мивките е монтиран фаянс , а по подомете и положена настилка от теракот. Блокове 1А и 1Б са захранени от съществуващ площадков с нов водопровод с 2 ½” диаметър.Цялата водопроводна мрежа е подменена с полипропиленови тръби с алуминиева вложка, а тръбата за противопожарни нужди с поцинкована 2”
21 „Ремонт на затворническо общежитие от затворен тип ”Атлант” – гр. Троян” по проект NFM-2013- BG15-1 , финансиран по Програмна област 32 на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.). Главна Дирекция „ИН“ 18.11.2015г. Изпълнени са ремонтни дейности на две сгради :

1. Сграда на общежитие от закрит тип на лишени от свобода, включващи:

–          подмяна на фасадна дограма с нови PVC прозорци със стъклопакет;

–          основен ремонт в помещенията за баня с WC,  съблекалня,  сушилня и пералня;

– частична реорганизация в котелното помещение – повдигане на нивото на пода с нова наземна конструкция;

2.Сграда столова и кухненски блок включва:

Складова част – стълбище, коридор и 7 броя помещения за прием и съхранение на продукти

– в тази зона са изпълнени нови стени от тухлена зидария, нови настилки  на пода във всички помещения, подмяна на врати, нови прозорци за вентилация, както  и основен ремонт по стените и таваните на изброените помещения;

На двете сгради е изпълнено е ново главно  ел. захранване от трафопоста до нова  ГРК и оттам към нови ел.табла – „ТД – Кухня“,  ГРТ и „Т – Котелно“. Изпълнени са нови силови, осветителни  и аварийни инсталации, монтирани са нови контакти, ключове, LED лампи, и влагозащитени осветителни лампи, евакуационно осветление с тела за евакуационно осветление с вградени никело – кадмиеви акумулаторни батерии. Изградена е нова вътрешна газова инсталация за ниско налягане, която  ще се захранва от 4 броя бутилки пропан-бутан.

Изградена е  нова отоплителна инсталация с метална тръбна мрежа, алуминиеви  отоплителни тела и е монтилон универсален котел 230kW с нафтова  горелка

Изпълнена е общообменна   вентилация за топла  кухня, умивално , като в топлата кухня  са  монтирани островни  чадъри от неръждаема стомана, свързвани към вентилатор  с изнесен двигател. Нагнетателната вентилация се осъществява с канална машина.

Изпълнена е вентилация в банята.

Изпълнена е нова разпределителна водопроводна инсталация за захранването на съществуващите и  новопроектираните потребители.

 

22 „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект кухня Ловеч в рамките на проект BG032 „Подобряване на стандартите в затворите и следствените арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права” Главна Дирекция „ИН“ 27.11.2015г. Строително-ремонтните работи обхващат:

-Складова част – изпълнени са нови стени от тухлена зидария, частичен ремонт на пода на единия склад, подмяна на врати, нови прозорци за вентилация и освежителни ремонти по стените и таваните.

– кухненски блок с помощни помещения- премахнати някои преградни стени от тухлена зидария. Изпълнени са  нови отвори в съществуващи стени. С нови преградни  стени от тухлена зидария са обособени нови помещения за котелно, склад дневна дажба и склад подправки. Подновени са настилки и облицовки в  кухненския блок, както и подмяна на част от фасадната и вътрешна дограма за обекта.

В ремонтираните помещения са изпълнени нови В и К, Електро и ОВК инсталации.  Направени са нови силова и осветителна   инсталаци  на  кухненския  блок.

Изпълнени са две нови  ел. табла: “ТОДв –кухня” и  “ТО -1”.Доставени са и монтирани нови ключове, контакти,  LED осветителни тела,  евакуационно осветление в сутерена, с осветителни тела на акумулаторни батерии.

Изпълнена е изцяло нова водопроводна инсталация  за студена и топла вода за питейно битови нужди/ ПБН/ с полипропиленови тръби и фитинги.

Монтирани са нови санитарните прибори и арматури   съгласно архитектурния и технологичен проекти.

Изпълнено е отводняването на  санитарните възли и технологични  позиции  от  PVC тръби Ф 110 и Ф 50 мм.

В местата,  където се формират ОВ с мазнини, преди включването им към сградната канализация  са монтирани   локални мазнинозадържатели.

Изпълнена е вътрешна газова инсталация за ниско налягане, която ще  захранва с природен газ.

В кухненския блок  и подготовка продукти е изпълнена нова отоплителна инсталация с полиетиленова тръбна мрежа и алуминиеви  отоплителни тела,  монтирани два броя вентилаторни конвектори за подово стенен монтаж.

Монтиран е кондензен газов котел на природен газ.

За затопляне помещение столова са монтирани газови топловъздушни апарати.

Изпълнена е  общообменна   вентилация за топла  кухня, умивално и подготовка продукти.  Над топъл блок с ел. уреди са монтирани островни  чадър от неръждаема стомана.

23 Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция на покрив на административна сграда, намираща се в УПИ V,  кв. 125, ЦГЧ по плана на гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 14“, Министерство на правосъдието 22.12.2015г. Изпълнената реконструкцията в част конструктивна обхваща:

– демонтаж на съществуващата покривна конструкция;

–  просичане на част от съществуващата стоманобетонна покривна плоча;

– изпълнение на нова подова конструкция на кота +9,15 –   монтаж на нова покривна конструкция.

Покривната конструкция е изпълнена, метална с топлоизолация от минерална вата обшивка с OSB плоскости, два пласта хидроизолация и финишно покритие от битумни шиндли. От вътрешната страна е поставена предстенна обшивка с щендерна конструкция и 2 пласта гипсокартон GKF с покритие от латекс. Изпълнена и топлоизолация от минерална вата /10 см/ по фасадните стени и по тавана от вътрешната страна. Изпълнен е стълбищен преход към новоизградения етаж в обхвата на коридора. Монтирана е алуминиева дограма с прекъснат термомост за прозорците, като  вратите също са алуминиев профил.

Захранването на обекта с електрическа енергия е изпълнено с  кабел  СВТ 5 х 16  В обекта е монтирано етажно РТ, от което се захранят електрическите инсталации. Евакуационното осветление е луминесцентни лампи с пиктограми.  Мълниезащитната инсталация е изпълнена с мълниеприеник с изпреварващо действие, монтиран на мачта. Изпълнена е  нова водопроводна и канализационна инсталация.

Отоплението и охлаждането на помещенията е чрез климатици, инверторен тип, висок стенен монтаж, сплит система.

 

24 Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект Стара Загора в рамките на проект BG 032 „Подобряване на стандартите в затворите и следствените арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права“, финансиран по Програмна област 32 на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) ГД „Изпълнение на наказанията“ 10.02.20116г. Обекта включва два подобекта:

1.  „Преустройство на санитарно-битови помещения в корпуси А, Б и В затвор“, УПИ № VI , кв. Индустриален, гр. Стара Загора и включва преустройство на трите надземни етажа в корпуси А, Б и В като към всяко спално помещение е изграден  санитарен възел и  е изпълнено преустройство на общите за всеки етаж умивалня-клозети в умивалня-бани.

Към всяка килия е изграден санитарен възел с монтирани вандалоустойчиви моноблокове  от неръждаема стомана с мивка и  промивен кран,  общо 105 броя в трите корпуса. Подменена е електро инсталацията в корпуси А, Б и В, монтирани са нови електро табла за корпусите и на етажите, по килиите и са монтирани нови ключове, контакти и осветителни тела.

2. Площадково водоснабдяване на затвора и ажурна ограда, УПИ VI затвор, кв. 13ц „Индустриален“, гр. Стара Загора, изграден е водоем за питейно-битови нужди с обем 150м3, помпена станция и тласкателен водопровод до основните консуматори. Технически показатели: Застроена площ – Водоем: 79,80м2;

Застроена площ – Помпена станция – 16м2;

Обща дължина ажурна ограда – 65м‘

 

 

25

Извършване на ремонтни дейности и боядисване на зали и помещения в сградите на НИП гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 14 Национален институт по правосъдие гр. София, ул. „Езарх Йосиф № 14, тел./ факс 02 9359 100 и факс 02 9359 101

 

20.09.2016г. Изпълнени са  СМР в част „Архитектура“, довършителни работи– боядисване с латекс на стени и тавани на зали и помещения, блажно боядисване на дървена дограма, ремонт и лакиране дървен парапет , ремонт первази в помещения и зали, полагане на силиконова мазилка, ремонт дървени врати.

 

26 “Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда, за нуждите на Районен съд – Петрич, Районна прокуратура – Петрич, СИС, АВ и ОЗ „Охрана”, находяща се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров” № 3” МП гр. София, ул. „Славянска“ №1 , тел. 9237 537 / 505 16.05.2017г. Изпълнените строително монтажни работи са на административна сграда с четири надземни етажа, един полуподземен (приземен) етаж и частичен сутерен с обща площ 1855.38м2. Осигурена е  достъпна среда за хора с увреждания, изграждане на рампа, подвижна платформа, а за достъп до етажите е изпълнен асансьор . Всички фоайета, стълбища, коридори по етажите,  зоната за масов обществен достъп на първи етаж са изпълнени с настилка от плочи – гаранитогрес.  Помещения на СИ и счетоводство и агенция по вписванията са изпълнени с настилка – ламинат. Зоната с арестите и мястото за принудително доведени лица са изпълни с настилка от мозаечни плочи. Настилките на всички стопански помещения са гранитогрес (теракота).

Преградните стени по етажите ще се изпълнят от гипсокартон, на метална скара с пълнеж от каменна вата, а тези към стълбища и коридори с пожароустойчив гипсокартон. Изпълнен е окачен таван по етажите с цел скриване на тръбни разводки и инсталации на електрическите системи на сградата. Вътрешните стени и тавани на сградата са боядисани с латекс.

Изградени са следните видове осветителни инсталации:

1. основно осветление;2. дежурно осветление;3. евакуационно осветление;4. авариино осветление

5. фасадно – охранително осветлание.

Изградена е заземителна инсталация с преходно съпротивление 10 ома и мълниеприемна мрежа на покрива на сградата.

Изпълнени са следните ОВК инсталации:

Ø Отоплителна инсталация –радиаторно отопление

Ø Климатична инсталация – термопомпа въздух- вода

Ø Вентилационни инсталации – приточно- смукателни вентилационни инсталации

1. Отоплителна инсталация – радиаторно отопление

Във всички  отопляеми помещения са изпълнени вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж или за подов монтаж, а в санитарните помещения и архивите  – алуминиеви радиатори.

Топлозахранването на обекта става от собствена котелна централа с гориво газ, монтирана ниво на кота -3,15.

2. Климатична инсталация

За  поддържане на температурата през лятото и отопляване през преходните сезони е изпълнена термопомпа въздух – вода.

3. Вентилационни инсталации.

На помещения архив в първо и второ сутеренни нива е изпълнена  смукателна вентилационна инсталация, както и на всички помещения, които са без прозорци.

На санитарните възли е изпълнена механична вентилация, посредством покривен вентилатор.

Изпълнена е  сградната водопроводна за студена и топла вода и канализационна инсталации. От  полипропиленови тръби PN20,а тази за студена от PPR PN16 тръби.

Инсталацията за противопожарни нужди, както и тази която провежда водното количество за БПН и ППН е от поцинковани тръби и фасонни части.  Канализационната инсталация в санитарните помещения е изпълнена от PVC тръби, а окачената канализационна инсталация от дебелостенни PVC тръби и фасонни части.

 

 

 

 

 

 

 

ДП „Фонд затворно дело” има въведена система за управление на качеството и е сертифицирано със следните сертификати:
ISO 9001:2008 – сертификат № BAS QMS V 859 – 1 / 25.06.2015 г.
ISO 14001:2005 – сертификат № BAS EMS V 860 – 1 / 24.06.2015 г.
BS OHSAS 18001:2007 – сертификат № BAS OHSAS V 861 – 1 / 24.06.2015 г.

Дейността се развива в следните

Поделения

Главно управление