Обща информация за поделението

ДП ФЗД ТП София

Териториално поделение София на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ осъществява стопанската си дейност на територията на Софийски затвор, затворническо общежитие „Казичане“ и затворническо общежитие „Кремиковци“. Дейността е съсредоточена в няколко направления:

 1. Търговска дейност, обслужваща местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;
 2. Отдаване на затворнически труд – неквалифицирани работни групи;
 3. Производство на метални изделия по индивидуални задания;
 4. Изработване на слънчеви вакуумнотръбни панелколектори за гореща вода или  подпомагане на отоплението;
 5. Изделия от хартия по договори за изработка на ишлеме;
 6. Производство на алуминиева и ПВЦ дограма, развивано от външна фирма;
 7. Дребно пчеларство, развивано на територията на ЗО „Казичане“;
 8. Любителски риболов – водоем с местоположение непосредствено до ЗО „Казичане“;
Предлагани услуги:
 • Отдаване на труд от лишени от свобода лица

 • Предприятието предлага възможността за наемане на нискоквалифицирани работни групи, чрез сключване на договор, след разкриване на външен работен обект към съответните юридически или физически лица или еднолични търговци. Могат да бъдат наемани до 10 работника за един работен обект без необходимостта от осигуряване на охрана. По-подробна информация може да бъде получена на посочените контакти.

 • Производство на метални изделия по индивидуални задания

 • Поделението разполага с механичен цех, в който се изработват метални каси за оръжие и ценности, охранителни решетки, метални шкафове, метални стелажи, метални врати, метални маси, метални конструкции и други метални изделия по индивидуални поръчки. Поделението разполага с машини за огъване и заваряване  на цилиндрични детайли, координатна маса за плазмено рязане.

  1. Изработване на каси за оръжие, документи и ценности:
   Касите се изработват от ламарина с дебелина 3 мм, вътрешно подсигурени, с различни габарити,  според изискванията на клиента в рамките на една работна седмица.
  1. Изработване на охранителни решетки:
   Охранителните решетки се изработват с необходимите размери и якост при това с изключително добър дизайн. Грундирани и боядисани с цвят по избор на клиента.
  1. Изработване на метални врати:
   Изработване на единични или двойни метални врати с допълнително вътрешно подсигуряване. С възможност за единична или двустранна ламарина, с поставяне на вътрешна изолация, подсилено заключване.
  1. Изработване на метални огради:
   Оградите могат да бъдат с различен дизайн, с възможност за поставяне на декоративни върхове и детайли за автентичност.

  Възможност за взимане на размери от място.

 • Изработване на слънчеви вакуумнотръбни панелколектори за гореща вода или  подпомагане на отоплението

 • Слънчевите панелколектори следва да бъдат произвеждани в реновирана част от съществуващия Механичен цех. Предстои да се произвеждат три типоразмера вакуумно тръбни медни  колектори от типа „Heat pipe” според обема на бойлера. Това са колектори с 10, 15 и 20 броя вакуумни тръби, съответно за 100, 150 и 200  литрови бойлери.

  Стойката позволява колектора да се монтира с наклон от 45°.

 • Договори за изработка

 • Териториалното поделение поддържа дългогодишни отношения с фирма, реализираща дейността си на територията на цех Печатница, с предмет на дейност изработка на различни видове хартиени изделия – пликове, папки, бланки и други. Изпълнение на заданието се реализира със затворнически труд.

  Предлага се възможността за производство на алуминиева и ПВЦ дограма в цех, където дейността отново се организира от юридическо лице, като труда е от изтърпяващи наказанието лишаване от свобода.

 • Риболов

 • Предприятието разполага с водоем и е вписано в Регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми. Водния обект се намира в с. Казичане, местност „През искър“, улица „Циклама“ № 1, район Панчарево – СО и е с площ 213.393 дка. Има търговски обект, който обслужва любителите на спортния риболов. Правото за достъп се получава след заплащане на входна такса в размер на 7 лв. и ползване на 3 бр. въдици. Уловената риба под 1 кг. и над 5 кг. задължително се връща във водата, останалата се заплаща по определените цени. Плевелната риба е безплатна – костур, каракуда, уклей, червеноперка.

 • Пчеларство

 • На територията на затворническо общежитие от открит тип „Казичане“ се развива отглеждането на пчели. Към момента предприятието разполага с 17 бр. пчелни семейства, а добития мед може да бъде закупен.

Услуги

Отдаване на труд от лишени от свобода лица
Производство на метални изделия по индивидуални задания
Изработване на слънчеви вакуумнотръбни панелколектори
Риболов
Пчеларство

Контакти:

ДПФЗД ТП София

Адрес:
гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21

Тел.:
02 / 921 83 76

Факс:
02 / 442 20 29

Email:
sofia@dpfzd.com

Можете да се свържете с нас като попълните формата по-долу в относно моля запишете до кое поделение желаетe да изпратите запитване.

[contact-form-7 id=“6″ title=“Форма за контакт“]