Цех ”Шивашки” притежава голяма колекция от работни облекла. Изделията обхващат мъжки и дамски работни облекла за производствени предприятия, строителни фирми и услуги – костюми, туники, престилки, гащеризони и полугащеризони, топли работни облекла. С голям интерес се ползват облеклата и аксесоарите за лечебно- профилактични заведения и медицински персонал. Добре се продават и облеклата за кухненски персонал и хранително-вкусовата промишленост. Цеха изработва летни и зимни облекла за охранителни и други специфични нужди.

Предлаганите модели са разработени съгласно български стандарти и специфични изисквания на клиентите. Възможни са промени на предлаганите изделия (конструктивно и цветово). Ползват се платове и спомагателни материали, от утвърдени на пазара фирми и отговарящи на съответните стандарти. Цветовата гама позволява богат избор и възможности за цветови комбинации. Облеклата могат да бъдат изработени с рекламен надпис или с фирмен знак. Освен собствена продукция, цеха поема и поръчки на „ишлеме”.

Дейността се развива в следните

Поделения

Сливен