ТП София – цех за производство на PVC дограма.

ТП Стара Загора – цех за производство на PVC дограма.

Дейността се развива в следните

Поделения

София
Стара Загора