Изработване на слънчеви вакуумнотръбни панелколектори за гореща вода или  подпомагане на отоплението

За битова гореща вода и подпомагане на отоплението
Технологията с вакумно тръбни тръби, отличните изолационни характеристики на вакуума и максимално улавяне на слънчевата радиация ги прави рентабилно решение за всяка соларна инсталация.

Модели:
15 тръбен колектор подходящ за отопление на 150 л. бойлер със серпентина.
20 тръбен колектор подходящ за отопление на 200 л. бойлер със серпентина.
25 тръбен колектор подходящ за отопление на 250 л. бойлер със серпентина.

Естетичен дизайн. Висока ефективност. Некорозиращи и устойчиви материали. Дълъг експлоатационен живот.
Вакуумни тръби от термозакалено боросиликатно стъкло.
Селективно покритие за ефективно абсорбиране на слънчевата светлина.
Топлопроводими пластини, устойчиви при високи температури на стагнация.
Медни топлоносещи тръби тип Heat Pipe TU 1. Тръбната система е произведена с минимален брой заварки за безупречна херметичност и намаляване възможността за натрупване на отлагания.
Двата извода на събирателната тръба (колектор) мога да бъдат свързани като вход или изход топлоносител в произволна посока.
Температурен датчик с възможност за монтиране отляво или отдясно, в зависимост от положението на изход топлоносител.
Високоефективна изолация на събирателния колектор.
Монтаж върху равен, наклонен покрив или фасада. Лесен транспорт, монтаж и поддръжка. Вакуумните колектори продължават да функционират приедна или повече счупени тръби. Възможност за свързванена няколко колектора

Устойчивост на вятър, градушка, сняг и запрашеност.

Слънчевите колектори със суха вакуумна тръба по технологията Heat Pipe (топлинна тръба) се характеризират с висока ефективност: подобрени са топлинно-абсорбиращите качества на слънчевия колектор, ниски топлинни загуби и устойчивост при сурови климатични условия. Тръбата Heat Pipe представлява комплекс от две концентрично разположени стъклени тръби и вакуум между тях. Повърхността на вътрешната тръба е покрита със селективен слой позволяваща максимална абсорбция на слънчевите лъчи, минимално отдаване и висок коефициент на полезно действие. В центъра на „Heat Pipe“ е разположена куха медна тръбичка, в която започват процеси на изпарение на нетоксичен флуид, който предава температурата към върха й и я отдава към колекторния възел, от където се загрява топлоносещата течност. Процесите се повтарят отново и отново.

Дейността се развива в следните

Поделения

София