ТП Белене – изработване  на янове, дъски, бичмета и други артикули по размер и поръчка на клиента.

ТП Бобов дол  – изработват се пчелни кошери на ишлеме, погребални ковчези по заявка, дребни дърводелски изделия за бита и други такива по заявка на клиента.

ТП Враца – бичене на масивна дървесина на гатер.

ТП Пловдив – има на разположение банциг и сушилня, където се приемат поръчки за разбичване на материал и сушене.

ТП Пловдив /ЗО Смолян/ – Произвежда греди, дъски, необходими  за строителството . Приема поръчки за бичене на дървен материал по размери от клиента. Извършва се  услуга – бичене трупи  на ишлеме

Дейността се развива в следните

Поделения

Белене
Бобов дол
Враца
Пловдив
Смолян