Обща информация

Описание

„Реконструкция на съществуващи сгради  в Затворническо общежитие „Велико Търново“ към затвора гр. Ловеч за обособяване на нов арест, гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, местност „Трошана“

Документи