Обща информация

Описание

Доставка на материали и консумативи за нуждите на мандра „Герзовица“ към  ТП Пловдив, подразделение Смолян“, по обособени позиции

Документи