Закупуване на един брой млекоохладителна вана за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, подразделение Смолян

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   ПОКАНА за подаване на оферти       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с възникнала необходимост от закупуване на един брой млекоохладителна вана  за нуждите на  Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, подразделение Смолян, МПП-„ГЕРЗОВИЦА“,  Ви отправям покана за подаване  на оферта, при следните условия:   Предмет : „Доставка и…

Details

Закупуване на 20 (двадесет) тона люцерново сено за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, териториално поделение гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с възникнала необходимост от закупуване на 20 (двадесет) тона люцерново сено за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, териториално поделение гр. Пловдив, подразделение гр. Смолян, Ви отправям покана за подаване  на оферта, при следните условия:   1. Предмет : Доставка на 20 тона люцерново сено  във вид на…

Details

Определяне на първоначална наемна цена на недвижими имоти със стопанско предназначение,  за провеждане на тръжни процедури за отдаване под наем

ДО ВСИЧКИ ЗАИТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА- ОЦЕНИТЕЛИ ОТ РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ           ПОКАНА за подаване на оферта       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,       Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, с адрес на управление: гр.…

Details

Изкупуване на живи ярета 64 броя, собственост на ДПФЗД поделение град Враца

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРАСОВАНИ УЧАСТНИЦИ   П О К А Н А     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с провеждане на процедура за избор на фирма за изкупуване на   живи ярета 64 броя, собственост на ДПФЗД поделение град Враца, Ви отправям покана за представяне на ценова оферта, при следните условия:   Предмет на…

Details

Изкупуване на живи агнета 136 броя, собственост на ДПФЗД поделение град Враца

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРАСОВАНИ УЧАСТНИЦИ   П О К А Н А     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с провеждане на процедура за избор на фирма за изкупуване на   живи агнета 136  броя, собственост на ДПФЗД поделение град Враца, Ви отправям покана за представяне на ценова оферта, при следните условия:   Предмет на…

Details