Свободни позиции във всички ТП на ДПФЗД. Позиция / Дата на публикуване