Прекратяване на търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки

Със заповед № З-1-529/16.08.2016 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, одобрена от Министъра на правосъдието се прекратява процедура открита със Заповед № З-1-461/12.07.2016 г на изпълнителния директор на ДПФЗД и одобрена от министъра на правосъдието за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на селскостопански постройки – частна…

Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавките и бюфети в местата за лишаване от свобода

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА   На основание чл. 121, ал. 8 от ЗОП (отм.) и във връзка с постъпила жалба в Комисия за защита на конкуренцията с вх. № ВХР – 1291/06.07.2016 г. от „Пелт“ ЕООД, срещу действие и бездействие на възложителя по събиране на оферти и назначаване на комисия по процедура за възлагане на обществена…

Tърг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки

Държавно предприятие „Фонд затворно дело”, на основание чл.13 от ППЗДС и Заповед № З-1-461/12.07.2016 г. на изпълнителния директор на ДПФЗД, одобрена от министъра на правосъдието, обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки – частна държавна собственост, находящи се в гр. Белене Сграда 03366.754.1.6 – ЗП…

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • 20151104_160704

 • 20151104_160607

 • 20151104_160147

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • 430_10207548639348180_1034792447520440171_n

 • 9186_10207548640188201_3452542686403202797_n

 • 262297_10207548640348205_7431447687426603008_n

 • 922693_10207548636788116_4096399070450866947_n

 • 1948125_10207548639268178_7218323750904409269_n

 • 10330240_10207548639188176_3033529193807648250_n

 • 10604041_10207548640388206_194721851086507990_o

 • 10633422_10207548641308229_3288950031298171104_o

 • 10665197_10207548637948145_7595638933034676033_n

 • 10665197_10207548638108149_991634177213531192_n

 • 10857937_10207548639228177_7509203218757658407_n

 • 12030498_10207548640268203_1664935624556449018_o

 • 12195079_10207548638068148_6834203800746690959_o

 • 12809575_10207548639308179_5420305036265364476_n

 • 12828559_10207548640228202_2849409573528877726_o

 • heat-pipe-solar-collector

 • DSC05887

 • 4d354b1c-ff1b-47bf-bd38-259107b767c8

 • 4e22a8d6-120f-4bbe-9695-ce8fbfbfdb58

 • 8ae7fa89-74bf-435c-935f-02fada63aa4b

 • b387eab8-a9d5-4773-935b-13bd8dccdf6d

 • d9ce78ec-e54a-42ff-a8cf-ee83f99d1b91

 • DSC05846

 • DSC05871

 • DSC05911

 • DSC05916

 • e24f282f-399d-49f2-adf7-e5514f7a2688

 • èá½Ñ¡ñáÓ ºáÔó«Óá 2016 (1)

 • Gerzovica_koze_mlqko_koregiran (1) (1)

 • Gerzovica_ovche_mlqko_final (2)

 • Gerzovica-KRAVE-400-gr-Gallus (1) (1)

Покана за предоставяне на ценова оферта

С Покани с рег. № 1-1184-3/07.07.2016 год. и рег. № 1-1184-4/07.07.2016 год. /приложени под обявата/, Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ търси изкупвач на пшеница във връзка с жътвена кампания извършвана в териториалните поделения на ДП „Фонд затворно дело“ гр. Пазарджик и гр. Враца. Срокът за подаване на офертите е до 16:00 часа на 13.07.2016 год.…

 • 07_pleven

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • BENQ DIGITAL CAMERA

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • 1

 • 2.

 • 3

 • 13036344_1257738187587745_919814212_o

 • 13052643_1257737957587768_772246316_o

 • SDC13205

 • SDC13208

 • 13558654_10208427602601712_2343040224524111715_o

 • 13585037_10208427602561711_7659749752816953866_o

 • 13582007_10208427602521710_5962365735443109911_o

 • SDC13454

 • SDC13456

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • IMG_7723

 • IMG_7724

 • IMG_7725

 • IMG_7726

 • IMG_7727

 • IMG_7728

 • IMG_7729

 • IMG_7730

 • IMG_7731

 • IMG_7732

 • IMG_7735

 • IMG_7741

 • IMG_7742

 • IMG_7743

 • IMG_8237

 • IMG_8238

 • IMG_8239

 • IMG_8240

 • IMG_8241

 • IMG_8242

 • IMG_8243

 • IMG_8244

 • IMG_8245

 • IMG_8247

 • IMG_8249

 • IMG_8250

 • IMG_8251

 • IMG_8252

 • IMG_8253

 • IMG_8254

 • IMG_8422

 • IMG_8423

 • IMG_8424

 • IMG_8425

 • IMG_8426

 • IMG_8877

 • IMG_8878

 • IMG_8879

 • IMG_8880

 • IMG_8881

 • IMG_8882

 • IMG_8883

 • IMG_8884

 • IMG_8885

 • IMG_8985

 • IMG_8986

 • IMG_8987

 • IMG_8988

 • IMG_8989

 • IMG_8990

 • IMG_8991

 • IMG_8992

 • IMG_8993

 • IMG_8994

 • IMG_8995

 • IMG_8996