ПОКАНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА с предмет: „Изготвяне инвестиционен проект, фаза технически проект по всички части за обект: „Изграждане на тренировъчно открито стрелбище” с местоположение ПИ № 56722.634.1, гр. Плевен“

Затвора Плевен се намира в местността „Кайлъка”. Разположен е на площ от 173240 кв. м. Достъпът до него става по отклонение на  съществуващ  път за  с.Тученица на 6 км от град Плевен. Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно Наредба № V-12-299 от 16 септември 2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация…

 • 13625147_1006264006089574_1218237824_n

 • 13632821_1006255566090418_1294537862_o

 • 13639600_1006255472757094_1535849779_o

 • 13644074_1006255276090447_805727647_n

 • 13644308_1006255289423779_1685650455_n

 • 13650383_1006255269423781_1492733794_n

 • 13652685_1006255286090446_201742998_n

 • 13652809_1006255266090448_2014351660_n

 • 13672234_1006255252757116_691703392_n

 • Picture 005

 • Picture 006

 • Picture 007

 • Picture 008

 • Picture 009

 • Picture 010

 • Picture 011

 • Picture 012

 • Picture 013

 • Picture 014

 • Picture 015

 • Picture 017

 • Picture 018

 • Picture 019

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Praktica Digital Camera

 • Praktica Digital Camera

 • Praktica Digital Camera

 • DSC09007

 • DSC09021

 • DSC09020

 • DSC09019

 • DSC09008

 • DSC09002

 • DSC08998

 • DSC08997

 • DSC00879

 • DSC00675

 • Digital Camera

 • 00000008

 • 00000007

 • 00000005

 • 00000004

Покана за предоставяне на ценова оферта

С Покана с рег. № 1-1441-2/30.08.2016 год. /приложена под обявата/, Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ търси изкупвач на маслодаен слънчоглед във връзка с жътвена кампания извършвана в териториалните поделения на ДП „Фонд затворно дело“ гр. Враца. Срокът за подаване на офертите е до 10:00 часа на 01.09.2016 год. по имейл адрес vraca@dpfzd.com или в деловодството…

Прекратяване на търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки

Със заповед № З-1-529/16.08.2016 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, одобрена от Министъра на правосъдието се прекратява процедура открита със Заповед № З-1-461/12.07.2016 г на изпълнителния директор на ДПФЗД и одобрена от министъра на правосъдието за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на селскостопански постройки – частна…

Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавките и бюфети в местата за лишаване от свобода

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА   На основание чл. 121, ал. 8 от ЗОП (отм.) и във връзка с постъпила жалба в Комисия за защита на конкуренцията с вх. № ВХР – 1291/06.07.2016 г. от „Пелт“ ЕООД, срещу действие и бездействие на възложителя по събиране на оферти и назначаване на комисия по процедура за възлагане на обществена…

Tърг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки

Държавно предприятие „Фонд затворно дело”, на основание чл.13 от ППЗДС и Заповед № З-1-461/12.07.2016 г. на изпълнителния директор на ДПФЗД, одобрена от министъра на правосъдието, обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки – частна държавна собственост, находящи се в гр. Белене Сграда 03366.754.1.6 – ЗП…

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • 20151104_160704

 • 20151104_160607

 • 20151104_160147

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • 430_10207548639348180_1034792447520440171_n

 • 9186_10207548640188201_3452542686403202797_n

 • 262297_10207548640348205_7431447687426603008_n

 • 922693_10207548636788116_4096399070450866947_n

 • 1948125_10207548639268178_7218323750904409269_n

 • 10330240_10207548639188176_3033529193807648250_n

 • 10604041_10207548640388206_194721851086507990_o

 • 10633422_10207548641308229_3288950031298171104_o

 • 10665197_10207548637948145_7595638933034676033_n

 • 10665197_10207548638108149_991634177213531192_n

 • 10857937_10207548639228177_7509203218757658407_n

 • 12030498_10207548640268203_1664935624556449018_o

 • 12195079_10207548638068148_6834203800746690959_o

 • 12809575_10207548639308179_5420305036265364476_n

 • 12828559_10207548640228202_2849409573528877726_o

 • heat-pipe-solar-collector

 • DSC05887

 • 4d354b1c-ff1b-47bf-bd38-259107b767c8

 • 4e22a8d6-120f-4bbe-9695-ce8fbfbfdb58

 • 8ae7fa89-74bf-435c-935f-02fada63aa4b

 • b387eab8-a9d5-4773-935b-13bd8dccdf6d

 • d9ce78ec-e54a-42ff-a8cf-ee83f99d1b91

 • DSC05846

 • DSC05871

 • DSC05911

 • DSC05916

 • e24f282f-399d-49f2-adf7-e5514f7a2688

 • èá½Ñ¡ñáÓ ºáÔó«Óá 2016 (1)

 • Gerzovica_koze_mlqko_koregiran (1) (1)

 • Gerzovica_ovche_mlqko_final (2)

 • Gerzovica-KRAVE-400-gr-Gallus (1) (1)

Покана за предоставяне на ценова оферта

С Покани с рег. № 1-1184-3/07.07.2016 год. и рег. № 1-1184-4/07.07.2016 год. /приложени под обявата/, Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ търси изкупвач на пшеница във връзка с жътвена кампания извършвана в териториалните поделения на ДП „Фонд затворно дело“ гр. Пазарджик и гр. Враца. Срокът за подаване на офертите е до 16:00 часа на 13.07.2016 год.…