СТАРТИРА РЕАЛИЗАРАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  ОТ

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“

ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.021-0223-C01

„РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“

 

 

 

 

На 10.04.2018г ще стартира обучението по ключова компетентност „Дигитална компетентност” на общо 45 служители от териториалните поделения на Държавно предприятие „Фонд Затворно дело“ (София, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Враца, Сливен, Ловеч и Белене).

На 11.04.2018 г. ще стартират обученията по обучение по ключова компетентност – „Английски език“, което включва общо три нива А1, А2 и B1. Общия брой заети лица, които ще бъдат включени в обучението, са 15 човека от трите поделения (София, Пловдив и Стара Загора) на предприятието.

Обученията са в съответствие с изпълнението на договор  за БФП № BG05M9OP001-1.021-0223-C01, проект „Развитие на ключови компетенции на служителите на Държавно предприятие „Фонд Затворно дело“ по схемата BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В следствие от проведените обучения по ключови компетентности, ще разшири способностите за ефективно изпълнение на професионалните задължения на обучаемите и възможностите им професионално развитие. Чрез обучението по чужд език, ще бъде възможно да се води по-активна кореспонденция с чуждестранни партньори (сходни структури в ЕС, САЩ и други страни) и да се черпи опит, който да бъде от голяма полза развитието както на предприятието, така и на професионалните компетенции на самите служители. Формирането на допълнителни компютърни компетенции са свързани с последните ъпдейти на софтуерните приложения, които ще даде възможност обучените сами да повишат и усъвършенстват своята дигитална компетентност до по-високо ниво. Обученията по ключови компетенции са свързани и с предстоящата дигитализация на държавните структури и институции, с което извършването обслужването и работата в тях ще бъде изцяло електронно, за да се намалят писането на хартия, проблемът със съхраняването на информацията, хартиената кореспонденцията между отдели, структури, институции, партньори и др. По този начин ще се повиши производителността на труда на служителите и тяхната ефективност.

 

Общата стойност на проекта е 23 925,00 лв.,  от които 20 336,25лв. европейско и 3 588,75лв. национално съфинансиране.

 

Срокът за изпълнението на проекта е 8 месеца.