Доставка на сурово краве и овче мляко за нуждите на мандра „Герзовица“ към ТП Пловдив, Подразделение Смолян.

До Заинтересованите лица   ПОКАНА   Във връзка с провеждане на процедура от ДП „Фонд затворно дело“ за избор на изпълнител/и за доставка на сурово краве и овче мляко за нуждите на Мандра „Герзовица“ при ТП Пловдив, Подразделение Смолян, Ви отправям покана за представяне на ценова оферта с предмет: „Доставка на сурово краве и овче мляко…

Необходимост от наемане на техника с оператор за извозване и товарене на бали люцерна за нуждите на териториално поделение

До Заинтересованите лица   ПОКАНА   Във връзка с възникнала необходимост от наемане на техника с оператор за извозване и товарене на бали люцерна за нуждите на териториално поделение на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, гр. Пловдив, Подразделение Смолян, ви отправям покана за представяне на ценова оферта за отдаване под наем на следните машини:  …