Tърсим купувач на царевица зърно в количество ТП Белене

До Заинтересованите лица   ПОКАНА   Във връзка с жътвена кампания извършена в териториално поделение на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, гр. Белене, ви уведомяваме, че търсим купувач на царевица зърно в количество и с местонахождение както следва:   Наименование и количество: – Царевица зърно с влажност 22 – 23 % – ориентировъчно  количество за…