Търсим купувач на маслодаен слънчоглед, при заложени от нас изисквания и условия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с жътвена кампания извършена в териториално поделение (ТП) на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ (ДПФЗД), гр. Белене, уведомяваме Ви, че търсим купувач на маслодаен слънчоглед, при заложени от нас изисквания и условия, както следва: Наименование и количество: – маслодаен слънчоглед, реколта 2021 г. – прогнозно количество за продажба  200 000…

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ИЗБОР НА ДВАМА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНА ЗА ЧЛЕНОВЕ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ИЗБОР НА ДВАМА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНА ЗА ЧЛЕНОВЕ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 21, ал. 1 от…

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане…