Търсим купувач на хлебна пшеница, при заложени от нас изисквания и условия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с жътвена кампания извършена в териториално поделение (ТП) на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ (ДПФЗД), гр. Белене, уведомяваме Ви, че търсим купувач на хлебна пшеница, при заложени от нас изисквания и условия, както следва: Наименование и количество: – хлебна пшеница – прогнозно количество за продажба  1 500 000 кг. – предложението в…