Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки

Държавно предприятие „Фонд затворно дело” (ДПФЗД), на основание чл.13  от ППЗДС, Заповед № З-1-3419-1/24.06.2021г. и Заповед № З-1-3420-1/24.06.2021г. на изпълнителния директор на ДПФЗД, одобрени от  министъра на правосъдието обявява: Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на селскостопански постройки – частна държавна собственост, находящи се в ПИ 05236.553.510 по…