Закупуване на един брой млекоохладителна вана за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, подразделение Смолян

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   ПОКАНА за подаване на оферти       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с възникнала необходимост от закупуване на един брой млекоохладителна вана  за нуждите на  Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, подразделение Смолян, МПП-„ГЕРЗОВИЦА“,  Ви отправям покана за подаване  на оферта, при следните условия:   Предмет : „Доставка и…