Закупуване на 20 (двадесет) тона люцерново сено за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, териториално поделение гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с възникнала необходимост от закупуване на 20 (двадесет) тона люцерново сено за нуждите на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, териториално поделение гр. Пловдив, подразделение гр. Смолян, Ви отправям покана за подаване  на оферта, при следните условия:   1. Предмет : Доставка на 20 тона люцерново сено  във вид на…