Доставка на сурово краве и овче мляко за нуждите на мандра „Герзовица“ към ТП Пловдив, Подразделение Смолян.

До Заинтересованите лица   ПОКАНА   Във връзка с провеждане на процедура от ДП „Фонд затворно дело“ за избор на изпълнител/и за доставка на сурово краве и овче мляко за нуждите на Мандра „Герзовица“ при ТП Пловдив, Подразделение Смолян, Ви отправям покана за представяне на ценова оферта с предмет: „Доставка на сурово краве и овче мляко…

Details

Необходимост от наемане на техника с оператор за извозване и товарене на бали люцерна за нуждите на териториално поделение

До Заинтересованите лица   ПОКАНА   Във връзка с възникнала необходимост от наемане на техника с оператор за извозване и товарене на бали люцерна за нуждите на териториално поделение на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, гр. Пловдив, Подразделение Смолян, ви отправям покана за представяне на ценова оферта за отдаване под наем на следните машини:  …

Details

Tърсим купувач на царевица зърно в количество ТП Белене

До Заинтересованите лица   ПОКАНА   Във връзка с жътвена кампания извършена в териториално поделение на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, гр. Белене, ви уведомяваме, че търсим купувач на царевица зърно в количество и с местонахождение както следва:   Наименование и количество: – Царевица зърно с влажност 22 – 23 % – ориентировъчно  количество за…

Details

СПРЯН – КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ИЗБОР НА ДВАМА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНА ЗА ЧЛЕНОВЕ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“

СПРЯН П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ИЗБОР НА ДВАМА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНА ЗА ЧЛЕНОВЕ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 21, ал. 1…

Details

СПРЯН – ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“

СПРЯН   П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 37, ал. 1 от Правилника…

Details